Korrespondance med diverse politimyndigheder.

Korrespondance vedrørende påstået hastighedsovertrædelse, 18. august 1999:
Standardskrivelsen, side 1
Standardskrivelsen, side 1, bagside (uddrag af færdselsloven)
Standardskrivelsen, side 2 - inklusiv billede
Standardskrivelsen, side 3 - blanket til selvanmeldelse
En rykkerskrivelse
Svar på rykkerskrivelse
Skrivelse vedrørende henlæggelse

Korrespondance vedrørende påstået hastighedsovertrædelse, 7. august 2000:
Standardskrivelsen, side 1
Standardskrivelsen, side 2 - inklusiv billede
Standardskrivelsen, side 3 (uddrag af færdselsloven)
Standardskrivelsen, side 4 - blanket til selvanmeldelse
En rykkerskrivelse
Et indigneret brev til Politimesteren i Frederiksberg - også bragt i Ugebladet Ingeniøren
Et overraskende frejdigt svar fra VPK Henrik Rasmussen, på vegne af Politimesteren i Frederiksberg, side 1
Et overraskende frejdigt svar fra VPK Henrik Rasmussen, på vegne af Politimesteren i Frederiksberg, side 2
Et overraskende frejdigt svar fra VPK Henrik Rasmussen, på vegne af Politimesteren i Frederiksberg, side 3
Svar til VPK Henrik Rasmussen, Frederiksberg Politi, side 1
Svar til VPK Henrik Rasmussen, Frederiksberg Politi, side 2
Svar fra PK Jan Andersen, Frederiksberg Politi - man har mistet humoren
Svar på telefonisk henvendelse til VPK Henrik Rasmussen, Frederiksberg Politi - efter tre måneders ventetid måtte der telefonisk rykkes for indkaldelse til retten
Indkaldelse til Retten på Frederiksberg - desværre kan jeg ikke den dag, så jeg beder om udsættelse
Anklageskrift, udfærdiget af PA Bo Nielsen, Frederiksberg Politi - bemærk datoerne, se også artikel i Ugebladet Ingeniøren
Revideret indkaldelse til Retten på Frederiksberg - ny dato


Best viewed i 1600x1200x16M colours (nah, just kidding;-)
Copyright © Uffe R. B. Andersen & Traumatic Web Experiences ® 1996-2001, updated 30. january 2001.